Bjorn-Peder

Musikkskoler i Norge

I Norge er alle kommuner lovpålagt å ha et musikk- og kulturskoletilbud, og 419 kommuner har i dag et tilbud innen musikk og kultur. Dette er ca. 96 % av norske kommuner! Det har tidligere i stor utstrekning vært et tilbud innen sang, blåse-, stryke-, tangent- og strengeinstrumenter. De fleste steder har man fått et mer moderne tilbud der man for eksempel kan få opplæring i musikk laget på data, elektriske og elektroniske instrumenter eller opplæring i spesielle musikksjangre. For barna med spesielle evner eller behov finnes det egne tilrettelagte tilbud, og det er også tilbud for babyer, og småbarnsforeldre mange steder.Musikkskoler ble opprettet for å gi barn og unge et best og billigst mulig tilbud om musikkundervisning på 60-tallet, for at flest mulig skulle få anledning til å delta uavhengig av foreldrenes økonomi. Målet med musikkskoler var å gi et tilbud fra førskole til universitet og musikkonservatorier. Det er mange gode grunner til å bli elev ved en musikkskole, og noen av dem er at musikk og å spille et instrument kan forbedre evnen til kognitiv tenking, motoriske ferdigheter, konsentrasjon og utholdenhet, samt lytte og leseforståelse. Som i sport må man trene for å bli god.

posted by Larissa Dooley in Musikk and have Comments Off on Musikkskoler i Norge